εἶπον

Search Lemma: 
εἶπον
DEFINITION: 
söyledim, dedim (2 aor. → λέγω, φημί)
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: kuralsız
ANLAMSAL ALAN: 
Yazma ve Konuşma
FREQUENCY RANK: 
57

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B5%E1%BC%B6%CF%80%CE%BF%CE%BD