εἶπον

TEST TRANSLATION: 
εἶπον
DEFINITION: 
قلت ، تكلمت (مشتقة من λέγω, φημί )
أقسام الكلام: 
فعل: فعل غير قياسيّ
المجموعة الدلالية: 
الكتابة والكلام
FREQUENCY RANK: 
57

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%B5%E1%BC%B6%CF%80%CE%BF%CE%BD