γῆ γῆς, ἡ

Search Lemma: 
γῆ
DEFINITION: 
toprak, kara, arazi, memleket
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 1. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Dünya
FREQUENCY RANK: 
94

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B3%E1%BF%86-%CE%B3%E1%BF%86%CF%82-%E1%BC%A1