γε

Search Lemma: 
γε
DEFINITION: 
(encli. praep.) en azından, kuşkusuz, doğrusu; o halde, öyleyse
SÖZCÜK TÜRÜ: 
zarf
ANLAMSAL ALAN: 
Edatlar
FREQUENCY RANK: 
59

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B3%CE%B5