γε

Hasło: 
γε
Definicja: 
(enklityka) rzeczywiście, z pewnością; przynajmniej, w każdym razie
Część mowy: 
Przysłówek
Grupa semantyczna: 
Partykuły
Frekwencja: 
59

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B3%CE%B5