βελτίων βέλτιον

Search Lemma: 
βελτίων
DEFINITION: 
daha iyi, daha soylu (comp. ἀγαθός)
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: 3. çekim grubu, -ων, -ον bitimli
ANLAMSAL ALAN: 
Etik ve Ahlak
FREQUENCY RANK: 
425

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B2%CE%AD%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%BD