βελτίων βέλτιον

Hasło: 
βελτίων
Definicja: 
lepszy (comp. od ἀγαθός)
Część mowy: 
Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον
Grupa semantyczna: 
Etyka i moralność
Frekwencja: 
425

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B2%CE%AD%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%BD