βάρβαρος –ον

Search Lemma: 
βάρβαρος
DEFINITION: 
Hellen/Yunan olmayan, yabancı, barbar
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
İktidar ve Toplum
FREQUENCY RANK: 
412

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82-%E2%80%93%CE%BF%CE%BD