βάρβαρος –ον

Hasło: 
βάρβαρος
Definicja: 
niegrecki, obcy; barbarzyński
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Państwo i społeczeństwo
Frekwencja: 
412

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82-%E2%80%93%CE%BF%CE%BD