ῥᾴδιος ῥᾳδία ῥᾴδιον

Search Lemma: 
ῥᾴδιος
DEFINITION: 
uşor
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Caracteristici
FREQUENCY RANK: 
309

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BF%A5%E1%BE%B4%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%82-%E1%BF%A5%E1%BE%B3%CE%B4%CE%AF%CE%B1-%E1%BF%A5%E1%BE%B4%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BD