ῥᾴδιος ῥᾳδία ῥᾴδιον

Hasło: 
ῥᾴδιος
Definicja: 
łatwy
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Charakterystyka
Frekwencja: 
309

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BF%A5%E1%BE%B4%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%82-%E1%BF%A5%E1%BE%B3%CE%B4%CE%AF%CE%B1-%E1%BF%A5%E1%BE%B4%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BD