ὧδε

Search Lemma: 
ὧδε
DEFINITION: 
astfel, în acest fel; aici
PARTE DE VORBIRE: 
adverb
GRUP SEMANTIC: 
Direcţie
FREQUENCY RANK: 
466

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BD%A7%CE%B4%CE%B5