ὧδε

Hasło: 
ὧδε
Definicja: 
a zatem, tak, w takim razie; dotąd, tu
Część mowy: 
Przysłówek
Grupa semantyczna: 
Kierunek
Frekwencja: 
466

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BD%A7%CE%B4%CE%B5