ἴσως

Search Lemma: 
ἴσως
DEFINITION: 
în egală măsură, probabil, poate
PARTE DE VORBIRE: 
adverb
GRUP SEMANTIC: 
Conjuncţii/Adverbe
FREQUENCY RANK: 
388

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%B4%CF%83%CF%89%CF%82