ἴσως

Hasło: 
ἴσως
Definicja: 
równie, podobnie, prawdopodobnie, może
Część mowy: 
Przysłówek
Grupa semantyczna: 
Spójniki/przysłówki
Frekwencja: 
388

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%B4%CF%83%CF%89%CF%82