ἐμός ἐμή ἐμόν

Search Lemma: 
ἐμός
DEFINITION: 
al meu
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Pronume/Interogative
FREQUENCY RANK: 
103

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%90%CE%BC%CF%8C%CF%82-%E1%BC%90%CE%BC%CE%AE-%E1%BC%90%CE%BC%CF%8C%CE%BD