ἐμός ἐμή ἐμόν

Hasło: 
ἐμός
Definicja: 
mój
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Zaimki
Frekwencja: 
103

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%90%CE%BC%CF%8C%CF%82-%E1%BC%90%CE%BC%CE%AE-%E1%BC%90%CE%BC%CF%8C%CE%BD