ἄδικος ἄδικον

Search Lemma: 
ἄδικος
DEFINITION: 
nedrept
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Etică şi morală
FREQUENCY RANK: 
489

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%84%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82-%E1%BC%84%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD