ἄδικος ἄδικον

Hasło: 
ἄδικος
Definicja: 
niesprawiedliwy, krzywdzący
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Etyka i moralność
Frekwencja: 
489

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%84%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82-%E1%BC%84%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD