ἁπλῶς

Search Lemma: 
ἁπλῶς
DEFINITION: 
pur şi simplu, doar
PARTE DE VORBIRE: 
adverb
GRUP SEMANTIC: 
Măsuri şi numerale
FREQUENCY RANK: 
394

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%81%CF%80%CE%BB%E1%BF%B6%CF%82