ἁπλῶς

Hasło: 
ἁπλῶς
Definicja: 
prosto, pojedynczo, w jeden sposób
Część mowy: 
Przysłówek
Grupa semantyczna: 
Miary i liczby
Frekwencja: 
394

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%81%CF%80%CE%BB%E1%BF%B6%CF%82