ἀγών ἀγῶνος, ὁ

Search Lemma: 
ἀγών
DEFINITION: 
luptă, întrecere
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a III-a consonantică
GRUP SEMANTIC: 
Guvernare şi societate
FREQUENCY RANK: 
399

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%80%CE%B3%CF%8E%CE%BD-%E1%BC%80%CE%B3%E1%BF%B6%CE%BD%CE%BF%CF%82-%E1%BD%81