ἀγών ἀγῶνος, ὁ

Hasło: 
ἀγών
Definicja: 
zawody; walka
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy
Grupa semantyczna: 
Państwo i społeczeństwo
Frekwencja: 
399

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%80%CE%B3%CF%8E%CE%BD-%E1%BC%80%CE%B3%E1%BF%B6%CE%BD%CE%BF%CF%82-%E1%BD%81