φόβος φόβου, ὁ

Search Lemma: 
φόβος
DEFINITION: 
spaimă, panică, fugă
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a II-a
GRUP SEMANTIC: 
Simţuri şi sentimente
FREQUENCY RANK: 
445

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%86%CF%8C%CE%B2%CE%BF%CF%82-%CF%86%CF%8C%CE%B2%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81