φόβος φόβου, ὁ

TEST TRANSLATION: 
φόβος
DEFINITION: 
هلع مفاجئ مصحوب باضطراب لا إرادي ، الخوف ، الهيبة ، الفرار
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثاني
المجموعة الدلالية: 
الحواس والمشاعر
FREQUENCY RANK: 
445

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%86%CF%8C%CE%B2%CE%BF%CF%82-%CF%86%CF%8C%CE%B2%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81