πότερος ποτέρα πότερον

Search Lemma: 
πότερος
DEFINITION: 
care din cei doi? πότερον dacă
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Pronume/Interogative
FREQUENCY RANK: 
393

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD