πότερος ποτέρα πότερον

Hasło: 
πότερος
Definicja: 
który z (tych) dwóch? πότερον czy
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Zaimki
Frekwencja: 
393

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD