ποῖος ποία ποῖον

Search Lemma: 
ποῖος
DEFINITION: 
ce fel de?
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Pronume/Interogative
FREQUENCY RANK: 
419

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%80%CE%BF%E1%BF%96%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%BF%E1%BF%96%CE%BF%CE%BD