ποῖος ποία ποῖον

Hasło: 
ποῖος
Definicja: 
jaki?, jakiego rodzaju?
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Zaimki
Frekwencja: 
419

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%80%CE%BF%E1%BF%96%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%BF%E1%BF%96%CE%BF%CE%BD