οὗτος αὕτη τοῦτο

Search Lemma: 
οὗτος
DEFINITION: 
acesta, aceasta; μετὰ ταῦτα după aceasta
PARTE DE VORBIRE: 
pronume
GRUP SEMANTIC: 
Pronume/Interogative
FREQUENCY RANK: 
7

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BF%E1%BD%97%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B1%E1%BD%95%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%BF%E1%BF%A6%CF%84%CE%BF