οὗτος αὕτη τοῦτο

Hasło: 
οὗτος
Definicja: 
ten, on; μετὰ ταῦτα po tym
Część mowy: 
Zaimek
Grupa semantyczna: 
Zaimki
Frekwencja: 
7

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BF%E1%BD%97%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B1%E1%BD%95%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%BF%E1%BF%A6%CF%84%CE%BF