νόμος νόμου, ὁ

Search Lemma: 
νόμος
DEFINITION: 
obicei, tradiţie, lege
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a II-a
GRUP SEMANTIC: 
Lege şi judecată
FREQUENCY RANK: 
169

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81