νόμος νόμου, ὁ

Search Lemma: 
νόμος
DEFINITION: 
alışkanlık, gelenek, yasa, kanun
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Yasa ve Yargılama
FREQUENCY RANK: 
169

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81