ναί

Search Lemma: 
ναί
DEFINITION: 
într-adevăr, da (folosit ca o afirmaţie puternică)
PARTE DE VORBIRE: 
adverb
GRUP SEMANTIC: 
Particule
FREQUENCY RANK: 
513

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BD%CE%B1%CE%AF