ναί

Hasło: 
ναί
Definicja: 
właśnie, istotnie, tak (stosowany dla silnej afirmacji)
Część mowy: 
Przysłówek
Grupa semantyczna: 
Partykuły
Frekwencja: 
513

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BD%CE%B1%CE%AF