νέος νέα νέον

Search Lemma: 
νέος
DEFINITION: 
tânăr, nou, proaspăt
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Caracteristici
FREQUENCY RANK: 
269

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CE%BD