νέος νέα νέον

Hasło: 
νέος
Definicja: 
młody, nowy, świeży
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Charakterystyka
Frekwencja: 
269

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CE%BD