μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα

Search Lemma: 
μανθάνω
DEFINITION: 
a învăţa, a stabili, a constata
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina lichidă
GRUP SEMANTIC: 
Minte, cunoaştere, învăţare
FREQUENCY RANK: 
259

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%94%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1