μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα

Search Lemma: 
μέλλω
DEFINITION: 
(+infin.) a se gândi să facă, a intenţiona să
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina lichidă
GRUP SEMANTIC: 
Simţuri şi sentimente
FREQUENCY RANK: 
181

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CF%89-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CF%83%CF%89-%E1%BC%90%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B1