μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα

Hasło: 
μέλλω
Definicja: 
(+inf.) mieć zamiar, zamierzać
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Grupa semantyczna: 
Zmysły i uczucia
Frekwencja: 
181

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CF%89-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CF%83%CF%89-%E1%BC%90%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B1