μάρτυς μάρτυρος, ὁ/ἡ

Search Lemma: 
μάρτυς
DEFINITION: 
mărturie
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a III-a consonantică
GRUP SEMANTIC: 
Lege şi judecată
FREQUENCY RANK: 
509

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%84%CF%85%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82-%E1%BD%81%E1%BC%A1