μάρτυς μάρτυρος, ὁ/ἡ

Hasło: 
μάρτυς
Definicja: 
świadek
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy
Grupa semantyczna: 
Prawo i sądownictwo
Frekwencja: 
509

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%84%CF%85%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82-%E1%BD%81%E1%BC%A1