λίθος λίθου, ὁ

Search Lemma: 
λίθος
DEFINITION: 
piatră
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a II-a
GRUP SEMANTIC: 
Pământ
FREQUENCY RANK: 
339

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BB%CE%AF%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CE%BB%CE%AF%CE%B8%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81