θυγάτηρ θυγατρός, ἡ

Search Lemma: 
θυγάτηρ
DEFINITION: 
fiică
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv neregulat de declinarea a III-a
GRUP SEMANTIC: 
Familie, prietenie şi casă
FREQUENCY RANK: 
368

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%B8%CF%85%CE%B3%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%81-%CE%B8%CF%85%CE%B3%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%82-%E1%BC%A1