θυγάτηρ θυγατρός, ἡ

Hasło: 
θυγάτηρ
Definicja: 
córka
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna
Grupa semantyczna: 
Rodzina, przyjaźń, dom
Frekwencja: 
368

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B8%CF%85%CE%B3%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%81-%CE%B8%CF%85%CE%B3%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%82-%E1%BC%A1