ζῷον ζῴου, τό

Search Lemma: 
ζῷον
DEFINITION: 
animal, fiinţă
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a II-a
GRUP SEMANTIC: 
Animale şi plante
FREQUENCY RANK: 
161

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%B6%E1%BF%B7%CE%BF%CE%BD-%CE%B6%E1%BF%B3%CC%81%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%8C