ὅλος ὅλη ὅλον

LEMA DE BUSCA: 
ὅλος
DEFINIÇÃO: 
inteiro, completo
PARTE DO DISCURSO: 
adjetivo: 1ª e 2ª declinações
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
100

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pt/greek-core/%E1%BD%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%E1%BD%85%CE%BB%CE%B7-%E1%BD%85%CE%BB%CE%BF%CE%BD