ὅλος ὅλη ὅλον

Hasło: 
ὅλος
Definicja: 
cały, całkowity, kompletny
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Miary i liczby
Frekwencja: 
100

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BD%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%E1%BD%85%CE%BB%CE%B7-%E1%BD%85%CE%BB%CE%BF%CE%BD