Vergil /

Edited by: Christopher Francese, Meghan Reedy, et al.

Vergil, Aeneid IV 1-30

At rēgīna gravī iamdūdum saucia cūrā

vulnus alit vēnīs et caecō carpitur ignī.

Multa virī virtūs animō multusque recursat

gentis honōs; haerent īnfīxī pectore vultūs

verbaque nec placidam membrīs dat cūra quiētem.5

Postera Phoebēā lūstrābat lampade terrās

ūmentemque Aurōra polō dīmōverat umbram,

cum sīc ūnanimam adloquitur male sāna sorōrem:

'Anna soror, quae mē suspēnsam īnsomnia terrent!

Quis novus hic nostrīs successit sēdibus hospes,10

quem sēsē ōre ferēns, quam fortī pectore et armīs!

Crēdō equidem, nec vāna fidēs, genus esse deōrum.

Dēgenerēs animōs timor arguit. Heu, quibus ille

iactātus fātīs! Quae bella exhausta canēbat!

Sī mihi nōn animō fīxum immōtumque sedēret15

nē cui mē vinclō vellem sociāre iugālī,

postquam prīmus amor dēceptam morte fefellit;

sī nōn pertaesum thalamī taedaeque fuisset,

huic ūnī forsan potuī succumbere culpae.

Anna (fatēbor enim) miserī post fāta Sychaeī20

coniugis et sparsōs frāternā caede penātēs

sōlus hic īnflexit sēnsūs animumque labantem

impulit. Agnōscō veteris vēstīgia flammae.

Sed mihi vel tellūs optem prius īma dehīscat

vel pater omnipotēns adigat mē fulmine ad umbrās,25

pallentēs umbrās Erebō noctemque profundam,

ante, pudor, quam tē violō aut tua iūra resolvō.

Ille meōs, prīmus quī mē sibi iūnxit, amōrēs

abstulit; ille habeat sēcum servetque sepulcrō.'

Sic effāta sinum lacrimīs implēvit obortīs.30

extra

article Nav

Suggested Citation

Christopher Francese and Meghan Reedy, Vergil: Aeneid Selections. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2016. ISBN: 978-1-947822-08-5. http://dcc.dickinson.edu/pl/vergil-aeneid/vergil-aeneid-iv-1-30