ὕδωρ ὕδατος, τό

Hasło: 
ὕδωρ
Definicja: 
woda
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy
Grupa semantyczna: 
Porządek świata
Frekwencja: 
140

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BD%95%CE%B4%CF%89%CF%81-%E1%BD%95%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%8C